دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device
دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو Hair microwave ozone therapy device

دستگاه مایکرومیست(میکرومیست) ازون تراپی مو2020 Hair microwave ozone therapy device


16,300,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 23 فوریه, 2021

کابردهای اوزون تراپی مو دستگاه میکرومیست مو و تاثییرات اوزون تراپی مو

اکسیژن تراپی مو

اوزون تراپی مو

ماندگاری و کیفیت بیشتر کراتین روی مو

تقویت وترمیم ونرم کننده ساقه مو

استحکام ریشه مو  کنترل ریزش مو وکمک رشد به مجدد مو

دارای نور مادون قرمز و ماورای بنفش

شفافیت و جلا و لطافت مو

بخاردهی واکسیژن رسانی بالا

بوخور گرم وسرد که مقدار وحرارت ان قابل تنظیم است

کراتین تراپی

افزایش ضخامت هر تار مو

درمان موخوره وشوره سر

درمان بیماری های مربوط به ریشه و ساقه مو

ترمیم و بازسازی موهای اسیب دیده

امکان پاشیدن مواد تراپی بر روری عمیق ترین نقاط درونی پوست سر وریشه مو